Bemesting - Gebr. Meijer Hoveniers

Gebr. Meijer Hoveniers
Ga naar de inhoud

Bemesting

Bomen en heesters

Meststoffen, mycorrhiza’s en bodembacteriën zijn belangrijk voor een gezond wortelstelsel en een gezonde boom.
Bij bemesten wordt er door een lans onder hoge druk meststoffen in de bodem gespoten en de wortels geven een extra groeistimulans.

spuit

Extra zuurstof

Met behulp van een pneumatische machine wordt onder hoge druk zuurstof in de grond geblazen.
Dit zorgt voor het breken van de grond. In de zo ontstane scheuren wordt dan vloeistof met bodemverbeterende producten of meststoffen geïnjecteerd.
De nieuwe beworteling zal plaatsvinden in het losgemaakte en bemeste gedeelte.

lans

Regenwormen

Regenwormen zetten dood organisch materiaal om in vruchtbare grond. Doordat wormen op zoek zijn naar voedsel in de bodem graven ze gangen.
Regenwormen kunnen de structuur van de bodem aanzienlijk verbeteren, waardoor er meer zuurstof in de bodem komt, een betere structuur, en een betere doorworteling.

wormen

Organische Meststoffen

Organische meststoffen verrijkt het bodemleven waardoor de bodemstructuur  en de beworteling verbeteren. Er ontstaat een betere lucht en water huishouding en er komen voedingsstoffen voor de plant vrij uit compost, humus en organische stof.

mest
Copyright © 2003- - Meijer Hoveniers
Terug naar de inhoud