Bomen planten - Gebr. Meijer Hoveniers

Gebr. Meijer Hoveniers
Ga naar de inhoud

Bomen planten

Bomen verplanten

Samen met onze collega kwekers kunnen wij u uit een groot sortiment bomen en heesters aanbieden voor gunstige prijzen.

Bomen kunnen van klein tot groot geleverd en geplant worden.

bomenplanten
bomengrond

Bomengrond

Onze bomengrond bestaat uit een mengsel van tuinturf, stabiele compost, lutum, zand en voeding. Door deze grondstoffen in de juiste verhouding te mengen is onze bomengrond luchtig en goed van structuur.
Aan onze bomengrond wordt speciale organische voeding toegevoegd welke de wortels stimuleert om nieuwe haarwortels aan te maken.
Dit omdat een goed wortelgestel belangrijk is voor het opnemen van voeding uit de grond voor de groei en aanmaak van knoppen en blad.
Bomengrond voldoet aan alle eisen volgens het besluit bodemkwaliteit en is de oplossing voor bomen in de open grond.
Voor bepaalde bomen, zoals bijv. beuken en eiken, welke andere eisen aan de bodem stellen hebben wij speciale substraten.

bomenzand

Bomenzand

Bomenzand  is speciaal ontwikkeld voor stadsbomen. Het zorgt voor voldoende doorwortelbare ruimte onder trottoirs, voet- en fietspaden, ofwel groeiplaatsen die licht worden belast. Bomenzand echter ook toepasbaar onder zwaarder belaste plekken zoals parkeerplaatsen en niet-intensief gebruikte wegen.

bomengranulaat

Bomengranulaat

Bomengranulaat bestaat uit grof vulkanisch hard gesteente met voedingsstoffen. Het is een goede basis voor bomen bij zwaar belaste verhardingen, zoals wegen, pleinen en parkeerplaatsen.
Bomengranulaat heeft een dubbelfunctie. Het werkt als fundering voor de verharding en tevens heeft het een goed water- en luchtdoorlatendheid waardoor wortels zich goed kunnen ontwikkelen.

bewatering

Bewatering

Veel (jonge) bomen, struiken hebben last van droogte. Dit komt veelal door een verstoorde bodemstructuur en/of het nauwelijks doordringen van het hemelwater. Door deze droogte slaan jonge bomen slecht aan of verkeren in stress waardoor er een afname van de vitaliteit plaatsvindt en bomen gevoelig worden voor ziekte, plagen en afsterven.
Het bewateringssysteem is een uiterst doeltreffend en gemakkelijk te monteren bewateringssysteem voor bomen en struiken. Alle bewateringsslangen en -kokers zijn vervaardigd uit PP en standaard voorzien van een polyester filterdoek waardoor de infiltratie van het water gelijkmatig gebeurt.

beluchting

Beluchting

Veel (jonge) bomen in de stedelijke omgeving hebben last van  te weinig zuurstof.
Het beluchtingsysteem wordt dieper in het plantvak aangebracht om de diepere wortels van extra lucht te voorzien.

wortelgeleiding

Wortelgeleiding

Het geleidingssysteem  is ontworpen om de opdruk van bestrating te voorkomen. De speciale wanden met geleidingsribben leiden boomwortels dieper in de grond. Een conventioneel wortelweringssysteem zorgt niet voor wortelgeleiding en biedt daardoor geen stabiliteit. Een conventioneel weringssysteem kan alleen gebruikt worden vanaf 2 meter van de boom, alles wat binnen deze afstand gebruikt moet worden dient met een geleidingssysteem te gebeuren dat wel stabiliteit biedt.
Geleidingssysteem wordt zowel bij nieuwe aanplantingen als na het kappen van wortels gebruikt (renovatie) om de schoonheid en waarde van volwassen bomen te behouden. Tevens worden de reparatie en aansprakelijkheidskosten van beschadigde wegverhardingen en het gevaar van struikelen geminimaliseerd.

wortelwering

Wortelwering

boomrooster

Boomroosters

Deze duurzame gietijzeren roosters behoeden wortels van bomen tegen schade. Het functionele ontwerp maakt eenvoudige bewatering mogelijk en is uitstekend zuurstofdoorlatend.Deze duurzame gietijzeren roosters behoeden wortels van bomen tegen schade. Het functionele ontwerp maakt eenvoudige bewatering mogelijk en is uitstekend zuurstofdoorlatend.

Copyright © 2003- - Meijer Hoveniers
Terug naar de inhoud