Onkruiden - Gebr. Meijer Hoveniers

Gebr. Meijer Hoveniers
Ga naar de inhoud

Onkruiden

Hete lucht
Onkruidbestrijding op verhardingen doen wij gifvrij door het oppervlak te behandelen met een hete lucht machines waarmee het onkruid en zaden met ongeveer 400 graden Celsius wordt verhit en dus afsterft.
De machines verbranden intern gas en de hete lucht die hierbij vrijkomt wordt op het te behandelen oppervlakte uitgestoten.

Hierdoor kan deze methode toegepast worden op plaatsen waar machines die met open vuur werken niet gebruikt kunnen worden i.v.m. brandgevaar.
Ook ontstaat er door deze machines geen slijtage aan de verharding en zij deze bruikbaar op half verharding zoals grind.
onkruidbrander
Onkruidbranders
Op plaatsen waar dit mogelijk is gebruiken wij onkruidbranders en maken korte metten met het ongewenste vegetatie.
In de machines wordt het gas in dampfase uit de tank onttrokken en voor de verbranding met lucht gemengd tot een optimaal gas/lucht mengsel waardoor een hoog rendement verbranding plaatsvindt met een minimale uitstoot van schadelijke gassen.
Door de vorm, goede isolatie en afscherming rondom van de branderbak in combinatie met de infra-roodstraling worden alle vegetatiedelen onder de branderbak optimaal verhit.
Door de hoge tegendruk van de stootbranders en de volledige afscherming van de branderbak is de windgevoeligheid minimaal.

Borstelmachine
Voor op de bestrating is er ook een borstelmachine met staalborstel die het onkruid en mos tussen bestrating verwijderd wordt.
Copyright © 2003- - Meijer Hoveniers
Terug naar de inhoud